FASCIE

Fascie popisujeme jako širokou síť napětí těla, která se skládá ze všech vláknitých kolagenových pojivových tkání, jejichž vláknitá struktura je tvarována především napětím spíše než tlakem. Tato souvislá síť obaluje a spojuje všechny svaly a orgány. Její elementy zahrnují svalové obaly, obaly kloubů, přepážky, intramuskulární pojivové tkáně, retinaculum, aponeurosy a také specifičtější vazy a šlachy. Zatímco v některých oblastech je rozdíl mezi tkáněmi možný (např. mezi aponeurosis, vazy atd.) existuje mnoho oblastí, jako například ty v blízkosti velkých kloubů, které jsou vystavěny z postupných přechodů mezi různými tkáňovými strukturami. (Schleip a kol., 2012b).

Video materiál Guimbertau a kol. (2010). Napomáhá porozumět tomu, proč jsou vodou naplněné fascie viskózně plastické a pružné. Poznatek o tekuté struktuře fasciální sítě se ukazuje jako obzvláště efektivní.

FASCIAL FITNESS

Fascie. Není to žádný nový pojem, žádná nová revoluce. Je to další kamínek v celkové stavbě celého pohledu na trénink. Nevědomky s nimi všichni pracujeme celou naši "pohybovou kariéru", tomu se nelze vyhnout. Nové výzkumy ale poukazují na důležitost fascií a dalších pojivových tkání v tréninkovém procesu. Fascie jsou mnohem více než jen plastický obal kolem našich svalů. Pokud jim porozumíme, může to způsobit jednoznačně zkvalitnění celého fitness průmyslu. Nové poznatky bourají zastaralé tradiční přístupy, je třeba nový pohled na věc a odtud termín FASCIAL FITNESS.

Konvenční trénink klade neustále důraz na dostatečné procvičení svalových vláken, kardiovaskulární trénink a neuromuskulární koordinaci. Většina zranění z přetížení spojená se sportem se však přihodí uvnitř rozsáhlého systému fascií poté, co zatížení přesáhne jejich kapacitu. Je proto klíčové, se na to v tréninku zaměřit a budovat silnější a odolnější fascie.

Trénink zaměřený na fasciální síť je důležitý pro všechny. Pokud je totiž něčí fasciální tělo dobře trénované, to znamená optimálně elastické a odolné, pak se může spolehnout na efektivní výkon a zároveň nabídnout prevenci zranění. Až do nedávna byl ve sportu kladen důraz na klasickou zmiňovanou trojku - svaly, srdce-cévy a nervosvalová koordinace. Některé pohybové systémy, jako jsou pilates, jóga, bojová umění, se už o síť pojivových tkání zajímají. Už se na fascie zaměřují, i když ještě nezahrnují nové náhledy na poli výzkumu. Proto, abychom měli elastické tělo odolné proti zranění, chceme zahrnout nynější poznatky o fasciích do praktického tréninku. Cílem je povzbudit trenéry, učitele pohybu, fyzioterapeuty k tomu, aby navržené principy brali v potaz a aplikovali je.

Pojďme společně nahlédnout do fascinujícího světa fascií, které mohou hrát mnohem důležitější roli než se všeobecně dosud předpokládalo. Můžete se těšit na inspirativní kombinace teoretických vědeckých poznatků a jejich praktické aplikace, které budou hrát významnou roli při sportu, rehabilitaci a v programech pohybových činností pro zdraví. Výsledkem pak bude lepší výkon, méně zranění a více zábavy a rozmanitosti.

Školení

Proběhlé školení

FASCIAL FITNESS INTRODUCTION COURSE, 19-20.3.2016
DR. ROBERT SCHLEIP

Třetí březnový víkend byl v Praze ve znamení fascií. Všichni, kdo se zajímají o vazivové tkáně se sešli na školení FASCIAL FITNESS INTRODUCTION COURSE, aby naslouchali poznatkům jednoho ze světově uznávaných expertů v tomto oboru Roberta Schleipa. Německého vědce a tvůrce konceptu Fascial Fitness. A více než dvě desítky posluchačů z řad fyzioterapeutů, rolferů, trenérů si rozhodně přišli na své. Podle mnohých to byla nejlepší akce, na které byli přítomni. Hlavně co se týká propojení teorie a praxe a také a to především v osobě přednášejícího.

Schleip je jeden z prvních žáků Idy Rolf, od roku 1978 praktikoval rolfing v soukromé praxi a přitom učil na Mnichovském rolfingovém institutu. A v roce 2006 spustil lavinu ohledně chápání a vnímání vazivových tkání. Na Univerzitě v Ulmu vybudoval s kolegy fasciální laboratoř a experimentoval, zkoumal, bádal. Z roku 2006 je i jeho průkopnická doktorská práce, o které je zmínka v renomovaném odborném časopisu „Science“ pod názvem „Cell Biology Meets Rolfing“. Svět medicíny zpozorněl, začal se o fascie zajímat a v říjnu 2007 se na Harvardské lékařské fakultě v Bostonu konal první fasciální kongres „Fascia Research Congress“. Tak byly položeny základy této úžasné 'pavoučí sítě'.

Fascie jsou trend, v Německu velmi 'in', ale přitom základy byly položeny už ve starověké Číně nebo v podobě rytmické gymnastiky našich babiček a dědečků. Jen o tom nevěděli, neboť výzkumy nebyly pochopitelně tak daleko. Od první minuty bylo znát, že kdo přišel na tento kurs, neprohloupil. Robert má charizma, které nabourává představy o vědcích. Byl skvělý a inspirativní, byl osobností plná respektu ke svým posluchačům. Neváhal se podělit o řadu 'zákulisních' informací. Rád vtipkoval. Rád se obrazně poklepával po ramenou. Nebyl to v žádném případě nudný vědecký přednes. Což potvrdil i druhý den školení, kdy na jednom dětském hřišti proběhla praktická část. Výborná ukázka elastického těla v podání člověka nad 60 let, člověka který se pohybem baví. Vliv fascií na emoční stránku fungování našich těl je totiž značný.

Během víkendu se probraly všechny principy fasciálního tréninku. Celý koncept je výborný doplněk ke stávajícím konvenčním postupům a metodám. Rozhodně by neměl být ale tím jediným. Protože pokud chceme mít 'trénované fasciální tělo', musíme být variabilní. Ve všem!

Tato síť vazivové tkáně bez začátku a konce propojuje nejen vše v lidském těle, ale dokonce i všechny, kteří se fasciemi zabývají. Což se potvrdilo beze zbytku i v Praze. Proto neváhejte a v březnu 2017 si najděte čas. Robert Schleip přijede opět.

Aktuální školení

SPECIAL
WORKSHOP
1 den
INTRODUCTION COURSE

2 dny
TRAINER
COURSE
2 dny
ADVANCED TRAINER
COURSE
4 dny
MASTER TRAINER
FASCIAL YOGA
IMMERSION
4 dny
INTRODUCTION COURSE
YOGA & FASCIA
2 dny
FASCIA AS SENSORY ORGAN
Dr. Robert-Schleip
2 dny
 

FASCIAL  FITNESS INTRODUCTION COURSE

   

Termín:

 • Sobota  13.5. 2017  9:30  - 17.30 hod
 • Neděle   14.5 2017   9:00 - 16:00 hod 

Cílem tohoto inspirativního školení je poukázat na význam této znovu objevené tkáně a zefektivnit stimulaci fasciální sítě pro lepší elasticitu, ohebnost, uvědomění si těla a celkovou tensegritu pomocí speciálních cvičení. 

Právě význam funkce těchto měkkých tkání byl dlouho opomíjen a to jak v přenosu pohybu, tak i v jiných aspektech fungování lidského těla. Až některé vědecké poznatky Roberta Schleipa (autora konceptu FASCIAL FITNESS) a jeho spolupracovníků to změnili.

Pokud je "fasciálně" tělo dobře trénované - optimálně elastické a pružné, bude se naše tělo hýbat víc efektivněji a budete odolnější vůči bolestivým stavům a poraněním.

Můžete se těšit na inspirativní kombinaci teoretických vědeckých poznatků a jejich praktické aplikace, které budou brzy hrát zřejmě významnou roli při sportu, rehabilitaci a zdravotně orientovaných programech, Ano tu část, kterou současný konvenční trénink asi postrádá.

Seznámíte s novými termíny / kompenenty FASCIAL FITNESS /ete, které změní Váš názor na způsob tréninku či péči o tělo:

 1. Rebound Elasticity
 2. Fascial Stretch 
 3. Fascial Release
 4. Proprioceptive Refinement

Cena:

 • do  14.3. 2017     300  EURO   8400 Kč
 • do  14.4. 2017     320   EURO  8960  Kč
 • od  15.4.  2017    350   EURO   9800 Kč

Zahrnuje:

 • veškerou výuku,
 • manuál ke školení v ČJ.
 •  překlad školení do ČJ 
 •  občerstvení,
 • certifikát,
 • slevu 15% na produkty TRIGGER POINT

Místo konání:

Hotel Andels Prague, Stroupežnického 21, Prague 5, Czech Republic  

Školitel:

Daniela Meinl / Německo / 

Učitelka jógy, Fascial Fitness Master Trainer, Advanced bodybliss Trainer

Daniela je certifikovanou učitelkou Bhakti Vinyasa Flow jógy, prošla kurzy v Německu a v Rishikeshi v Indii a studovala Thai Yoga Massage v Chiang Mai v Thajsku.

Od získání certifikátů jako Advanced bodybliss Trainer od Diva G. Müllera a Dr. Roberta Schleipa
v roce 2008 s nimi úzce spolupracovala, absolvovala celý Fascial Fitness Course System a stala se jedním z prvních Fascial Fitness Master Trainers. Věnuje se lekcím, workshopům a tzv. retreats více, než 12 let a jako součást výukového týmu Fascial Fitness Association ji nyní převážně zaměstnávají workshopy a školení trenérů.

Ze své lásky k józe a fasciím dokázala obě filozofie zkombinovat v novém formátu a ve workshopech a při školení trenérů učí lektory z celého světa, jak do jógy integrovat fasciální stimulaci. 

 

Termíny:

13.05.2017PrahaVIENNA HOUSE09:00-16:00Přihlásit

FASCIAL FITNESS TRAINER 

   

Termín:

pondělí   15.5    od 9 do 17 h.,

úterý       16.5. od 8.30 do 16 h.

Zaměříme se na tři specifické oblasti těla:

1. Vztah Lumbar dorsal fascie ke core stabilitě a zdravým a pružným zádům.

2. Použítí automasážních pomůcek  / válců a míčků / a samotných technik pro hydrataci fasciální tkáně 

3. Vztah a role fasciálních mechanoreceptorů a smyslové inervace pro vznik či původ bolesti, různých emočních stavů

   a pro uvědomění si vlastního těla.

Obsah a témata 

        Opakování a rozšíření poznatků 4 principů fasciálního tréninku

 • Rošířené zkoumání Tensegrity modelu

 • 
Tělesné vnímání a somatické tělesné smysly a) Propriocepce b) Interocepce c) Nocicepce

 • Fascie  jako smyslový orgán a význam mechanoreceptorů a volných nervových zakončení

 • Proprioceptive refinement and the “water in oil” principle in myofascial pain

 • Obnova uvědomování / Proprioceptive refinement  /

 • Dynamika kapalin a úloha vody pro  hydrataci pojivové tkáně a  ochrany zdraví

 • Specifické kontraindikace pro základní cviky,  co dělat a nedělat

 • Praktická část:

 • Rozšířený zasobník cvičení pro všechny 4 principy Fascial Fitness

 • Praktická aplikace "Tensegrity" předpětí

 • Individuální tréninkové doporučení zaměřené na povzbuzení z vlastního provedení

 • Praktická cvičební sekvence, které stimulují různé vrstvy lumbální fascie.

 • Informace a požadavky pro certifikaci  Fascial Fitness Trainer :

 • Absolovování  Fascial Fitness Introduction Course a Trainer Course

   Vlastní tvorba 2 videí z oblasti FASCIAL FITNESS

  Administrativní poplatek € 60.

  Absolvování 1x tutorial  s Advanced nebo Master Trainer po skončení školení  Fascial Fitness Trainer Course

  Cena:

  • do 15. 2.   2017     300   EURO nebo  8400 Kč
  • do 15. 4.   2017     320   EURO nebo  8960 Kč
  • od 15. 4.   2017     350   EURO nbeo  9800 Kč

  Zahrnuje:

  • veškerou výuku,
  • manuál ke školení v ČJ,
  •  překlad školení do ČJ,
  •  malé občerstvení / voda, káva, čaj, ovoce
  • certifikát, slevu 15% na produkty TRIGGER POINT​

  Místo konání:

  Hotel Andels Prague, Stroupežnického 21, Prague 5, Czech Republic  

 Školitel:

Daniela Meinl / Německo / .Učitelka jógy, Fascial Fitness Master Trainer, Advanced bodybliss Trainer

Daniela je certifikovanou učitelkou Bhakti Vinyasa Flow jógy, prošla kurzy v Německu a v Rishikeshi v Indii a studovala Thai Yoga Massage v Chiang Mai v Thajsku.

Od získání certifikátů jako Advanced bodybliss Trainer od Diva G. Müllera a Dr. Roberta Schleipa
v roce 2008 s nimi úzce spolupracovala, absolvovala celý Fascial Fitness Course System a stala se jedním z prvních Fascial Fitness Master Trainers. Věnuje se lekcím, workshopům a tzv. retreats více, než 12 let a jako součást výukového týmu Fascial Fitness Association ji nyní převážně zaměstnávají workshopy a školení trenérů.

Ze své lásky k józe a fasciím dokázala obě filozofie zkombinovat v novém formátu a ve workshopech a při školení trenérů učí lektory z celého světa, jak do jógy integrovat fasciální stimulaci. 

    

Termíny:

15.05.2017 - 16.05.2017PrahaVIENNA HOUSE09:00-16:00Přihlásit

Yoga & Fascia

Datum:

14.- 15.11. 2015

Sobota 14.11.        9  - 17 hod

Neděle  15.11.       9  -  16 hod

Inspirativní školení pro využití principů z fasciálního tréninku a jejich propojení do jógového cvičení.

Cílem je pomocí tohoto spojení zefektivnit stimulaci fasciální sítě pro lepší elasticitu, ohebnost, uvědomování těla a celkovou tensegritu.

Právě význam funkce těchto měkkých tkání byl dlouho opomíjen a to jak v přenosu pohybu, tak i v jiných aspektech fungování lidského těla. Až některé vědecké poznatky Roberta Schleippa (autora konceptu FASCIAL FITNESS) a jeho spolupracovníků to změnili.

A netrénujeme přece naše fascie při józe tak jako tak?

Ano, některé principy jsou v józe obsaženy - jako například protahování dlouhých řetězců (ve smyslu ANATOMY TRAINS) či zaměření na uvědomování si vlastního těla.

Ale právě na základě nových poznatků o fasciích je lze uplatňovat při práci s nimi, např. trojrozměrný a aktivní strečink s mnoha změnami úhlů a směrů vedení pohybu, dále dynamické pružné impulsy nebo využití pěnových válců a míčků pro myofasciální uvolnění či stimulační techniky pro propriorecepci.

Pomocí těchto prvků můžete optimalizovat stimulaci fascií během Vaší jógové praxe.

Vaši klienti mohou získat rychleji či příjemněji lepší mobilitu a stabilitu pro některé jógové pozice a to může podpořit tak jejich motivaci.

Může jim to přinést také odlišné způsoby uvědomování těla a další odpovědi týkající se pestrosti a hloubky než byli doposud zvyklí.  

Vy získáte mimojiné další podstatný dílek pro řešení potřeb klientů a uspokojení jejich cílů.

Co Vás tedy čeká?

1. Seznámení s konceptem FASCIAL FITNESS a jeho principy / Rebound Elasticity, Fascial Stretches, Fascial Release and Sensory Refinement/

2. Teoretická východiska pro práci s fasciemi  - nejnovější vědecké poznatky

3. Praktická část  - aplikace principů fasciálního tréninku do jógových asán a celkového pojetí jógy

Školitel:

Daniela Meinl / Německo /

Fascial Fitness Master Trainer, Yoga Teacher, Pilates and Bodybliss Trainer.

Mezinárodní presenterka a autorka konceptu YOGA a FASCIA.

Školení je vedeno v angličtině, zároveň však dle potřeb bude překládáno do češtiny.

Cena:  

  Do    13.10   220  EURO   5990 Kč

              Od     14.10   250 EURO    6990 Kč

Zahrnuje:

veškerou výuku, manuál ke školení, občerstvení, certifikát, slevu 15% na produkty TRIGGER POINT

V případě zájmu absolvovat další INTRODUCTION COURSE budou mít účastníci slevu 66% pokud to kapacita kursu dovolí.

Vítáni jsou všichni, kteří mají zájem o inovativní přístup pro jógu, osobní trénink, skupinové tréninky a přípravu profesionálních sportovců a týmu.

Termíny:

14.11.2015PrahaHotel Andels Prague09:00-17:00Přihlásit

FASCIAL YOGA IMMERSION  / PONOŘENÍ DO FASCIÁLNÍ JÓGY /

Termín:

Středa 19.4 -  Neděle  23. 4.2017

Program začíná ve středu  v 11:30 hod a končí v neděli v 15:00 hod

Objevte jednotu tkáně - přístup orientovaný podle Yin-Yang

Tento jedinečný, naprosto pohlcující přístup vám umožní ponořit se hluboko do fascinujícího světa fascií; vám poskytne nástroje k optimální integraci fasciální stimulace do vaší jógy. Porozumějte anatomii fascií, základním principům stimulace fasciální tkáně a možným spojením s východními principy meridiánů, nádi a toku prány. Objevte pohyb vody napříč tkání a důležitost působení zvukových vibrací na fasciální systém.

Fascie jsou nyní středem pozornosti. Není tedy překvapením, že na tomto poli v současnosti existuje značný počet vzrušujících nejmodernějších výzkumných studií. Fascie byly až příliš dlouho ignorovány a bylo na ně nahlíženo pouze jako na obalový orgán jak anatomy, tak i pohybovými specialisty. Za posledních 5-10 let však došlo k obrovskému boomu fascinujícího výzkumu povahy fascií, což jen dokazuje, jak jsou pro naše zdraví důležité. Fasciální síť, která je optimálně stimulovaná, je pružná a odolná. Hraje klíčovou roli ve formování našeho těla a pomáhá jeho porozumění a uvědomění. V místech, kde naše fasciální síť není dostatečně stimulovaná, má tendenci lepit se a srůstat, ztrácí pružnost i odolnost, což povede k omezení našeho pohybu, zvýšení rizika zranění a konečně také k bolesti

Fasciální jóga spojuje Bhakti Yinyasa jógu s principy fasciálního tréninku, založeného na práci Dr. Roberta Schleipa (Skupina fasciálního výzkumu, Univerzita v Ulmu, Německo), mezinárodního vědeckého výzkumu a pohybových expertů. Zahrnuje prvky Yin jógy a dalších Yin technik, aby zvýšila propriocepci a smyslové povědomí v kombinaci s dynamičtějšími Yang prvky a integruje základní principy fasciálního tréninku v jógové praxi.

Jóga a fascie

Ve světě jógy je o fasciích slyšet čím dál tím víc. Avšak vzhledem k množství informací, kterým jsme doslova bombardování, by se trenéři jógy mohli ptát: co přesně fascie jsou? Nestimulujeme je jógou tak či tak? Je fasciální jóga to samé, jako Yin jóga? Jak můžeme začlenit západní vědecké principy fasciálního tréninku do našeho cvičení jógy bez toho, abychom ztratili v podstatě jádro všeho, čím jóga je? Jaká jsou možná spojení s meridiány a jogínskou filozofií? Jak pracovat s pěnovými válečky a jak je začlenit do našeho cvičení? Tento pohlcující kurz odpoví na všechny tyto otázky.

Proč právě tento kurz?

Ačkoli k částečné stimulaci fasciální sítě dochází již při cvičení běžných ásan, pro optimální stimulaci a zdraví fasciální tkáň vyžaduje něco více, než pouze strečink. Elastické prvky fasciálního systému, například šlachy, nejsou při cvičení ásan stimulovány optimálně. Stimulaci fasciální tkáně prohloubíte například přidáním trojrozměrných variací do pohybových rovin. Vzhledem k tomu, že pružnost fasciální tkáně hraje důležitou roli při prevenci zranění, je velmi důležité naučit se efektivně fasciální tkáň při józe stimulovat, což platí také pro naše studenty a klienty.

Fasciální tělesné typy

Můžeme najít rozdíl mezi jistými genetickými predispozicemi fasciální tkáně.

Vikingský typ má tendence mít tužší pojivovou tkáň (hypomobilní).

Typ chrámové tanečnice má naopak tendenci mít velmi měkkou pojivovou tkáň (hypermobilní).

V závislosti na tom, jaké tendence pojivová tkáň každého jedince vykazuje, budou vždy určité techniky fasciální stimulace pro někoho prospěšnější, než pro někoho jiného. Toto byste měli pečlivě zvážit při návrhu svých lekcí a při práci s klienty. Rozpoznání a naučení se přizpůsobovat jógu odlišným tělesným typům, je základní částí tohoto kurzu.

Zvuk

V mnoha případech, avšak zejména při aplikaci uvolnění a pomalých strečinkových technikách, použití zvuku vyvolá v těle vibrace a dochází tak ke stimulaci tkáně a nervového systému na hlubší úrovni, než při běžném pohybovém tréninku. Naučíme se se zvukem pracovat pro prohloubení fyziologických účinků pohybového tréninku.

Hluboké uvědomování a vnímání  těla

Fasciální jóga vytváří dynamickou a povznášející jógovou praxi, která vás hluboce propojí s vaším tělem, dechem a s vaší nejhlubší podstatou. Pomocí posilovacích a uvolňovacích cvičení stimuluje náš největší smyslový orgán optimálním způsobem. To nám pomáhá v propojení s naším nejhlubším vnímáním a umožňuje nám následovat naši vnitřní pravdu.

Obsah ponoření

Fasciální anatomie a fyziologie - struktura, geneze a adaptační procesy fascií; genetické predispozice; koncept tensegrity; přesuny sil; forma následuje funkci (individuální anatomie); vliv výživy, zátěže a teploty.

Zásady fasciální stimulace

- Fasciální strečink - strečink v dlouhých řetězcích; trojrozměrné změny úhlů a aktivní zatížení

- Princip pružiny, odrazová pružnost - elastické vlastnosti fascií; mechanismus katapultu

- Fasciální uvolnění - masáže a rehydratace s pomocí pěnových válců a míčků

-  Smyslové zostření, znovuvnímání - mikro pohyby; dotek; zvukové vibrace

- Charakteristické vlastnosti fascií v kontextu jogínské filozofie - sutra, prána, meridiány, rezonance, psychologické aspekty, sounáležitost a provázanost

- Integrace fasciálních aspektů do jógové praxe - praktická aplikace; programování a řazení; podpora a asistence

Časový rozvrh dne:

 7:00 - 8:00     Meditace

 8:00 - 09:30   Praktická část

 9:30 - 10:15   Snídaně 

10:15 - 13:15  Teoretická část

13:15 - 15:00   Oběd

15:00 - 16:30   Teoretická část

16:45 - 18:00   Praktická část

Cena:

do 19.2. 12.590 Kč  nebo 450 Euro  

od  20.2  13.690 Kč nebo 490 Euro

Zahrnuje:

 • výuku,
 • manuál a překlad do ČJ,
 • certifikát, malé občerstvení / voda, káva, čaj, ovoce /

Cena nezahrnuje snídani a oběd

Místo konání: 

TRIGGER POINT ZONE,  Stroupežnického 21, Praha 5

Školitel:

Daniela Meinl / Německo /

Učitelka jógy, Fascial Fitness Master Trainer, Advanced bodybliss Trainer

Daniela je certifikovanou učitelkou Bhakti Vinyasa Flow jógy, prošla kurzy v Německu a v Rishikeshi v Indii a studovala Thai Yoga Massage v Chiang Mai v Thajsku.

Od získání certifikátů jako Advanced bodybliss Trainer od Diva G. Müller a Dr. Roberta Schleipa
v roce 2008 s nimi úzce spolupracovala, absolvovala celý Fascial Fitness Course System a stala se jedním z prvních Fascial Fitness Master Trainers. Věnuje se lekcím, workshopům a tzv. retreats více, než 12 let a jako součást výukového týmu Fascial Fitness Association ji nyní převážně zaměstnávají workshopy a školení trenérů.

Ze své lásky k józe a fasciím dokázala obě filozofie zkombinovat v novém formátu a ve workshopech a při školení trenérů učí lektory z celého světa, jak do jógy integrovat fasciální stimulaci. 

 

 

Termíny:

19.04.2017 - 23.04.2017PrahaTRIGGER POINT11:30-15:00Přihlásit

FASCIE JAKO SMYSLOVÝ ORGÁN

Termín:

4.-5.3.2017

Víkendový workshop určený pro maséry, manuální a pohybové terapeuty

Implementace nových poznatků výzkumu pojivové tkáně do myofasciální léčebné praxe.

Nedávný výzkum naznačuje, že muskulární pojivová tkáň (fascie) má aktivnější roli, než se původně předpokládalo. Zahrnuje to schopnost regulace její tuhosti nezávisle na neuromuskulární koordinaci, roli fascií jako potenciálního generátoru bolesti a našeho proprioceptivně nejbohatšího smyslového orgánu. Dr. Robert Schleip, ředitel fasciálního výzkumu na Univerzitě v německém Ulmu objasní některé z nejdůležitějších poznatků fasciálního výzkumu a názorně je převede do praxe.

 

Teoretická část:

- Čtyři typy fasciálních mechanoreceptorů: Golgiho, Paciniho, Ruffiniho receptory a volná nervová zakončení. Každý typ má své určité umístění, mechanickou sensitivitu a očekávanou fyziologickou reakci.

 Fascie jako smyslový orgán představují základ propriocepce nebo tzv. šestý smysl.

- Mají důležitou funkci povrchových “smykových zón“ v propriocepci a nocicepci.

- Fascie a interocepce. Role viscerálních a kožních receptorů ve formaci obrazu těla.

- Aktivní fasciální kontraktilita: myofibroblasty a jejich funkce v pasivním muskulárním tonu. Spojení mezi fasciální tonicitou a autonomním nervovým systémem.

- Fasciální plasticita: viskoelastické vlastnosti, formace křižných spojení, fasciální srůsty a dynamická hydratace matrixu.

- Bederní fascie: stavba a inervace. Nové aspekty výzkumu bolesti zad.

Praktické aplikace:

- Stimulace Golgiho receptorů: aplikace v rámci korekcí protrakce ramen.

- Stimulace Paciniho receptorů: aplikace na páteřní fazetové klouby a kostovertebrální funkce.

- Stimulace Ruffiniho receptorů: aplikace na horní trapéz.

- Stimulace volných nervových zakončení: příklad manipulace okostice.

- Technika “Mother Cat“ pro fascie v oblasti šíje.

- Zahrnutí aktivních mikropohybů v praxi.

Cena:

 • do  4.10.2016         429  EURO       11 590  Kč
 • do  4.2.2017           449  EURO       12 590  Kč
 • od  5.2.2017           499   EURO      13  860 Kč

Zahrnuje: 

 • veškerou výuku,
 • manuál ke školení v ČJ. 
 • překlad školení do ČJ, 
 • občerstvení,
 • certifikát,
 • slevu 15% na produkty TRIGGER POINT

Max. kapacita max. 20 osob.

Místo konání:

Hotel Andels Prague, Stroupežnického 21, Praha 5

https://www.viennahouse.com/cz/andels-prague/hotel/vitejte.html

 

Školitel:

Robert Schleip Dr. biol. hum. Dipl. Psych. 

PhD in human biology with summa cum laude, Ulm University 2006

 • MA in psychology, University of Heidelberg, 1980
 • Certified Rolfer®, certified in 1978, being the first German Rolfer at the time
 • Certified Feldenkrais Practitioner®, certified 1987
 • Director, Fascia Research Project, Universität Ulm
 • Research Director of the European Rolfing Association
 • Faculty member of the Rolf Institute, Boulder, Colorado and of the European Rolfing Association
 • Director of Deutsche Gesellschaft für Myofascial Release (DGMR)
 • Director of Somatics Academy
 • Board member of Ida P. Rolf Research Foundation
 • Vladimir Janda Award for Musculoskeletal Medicine 
 • Ředitel Evropského Rolfing sdružení v Mnichově, Německu
 • V současné době vede výzkumný projekt Fascia Research Group na univerzitě v Ulmu, Německo.

 

Termíny:

04.03.2017 - 05.03.2017PrahaVIENNA HOUSE10:30-17:00Přihlásit

Blog

15.8.2016

Rozhovor s Dr. Robertem Schleipem

Na jaře letošního roku si přišli na své specialisté, kteří se ve své praxi věnují fasciím. Do Prahy totiž v rámci školení FASCIAL FITNESS INTRODUCTION COURSE zavítala ikona současného vý...

číst dále >
15.8.2016 | Mgr. Ondřej Lunga
Rozhovor s Dr. Robertem Schleipem číst dále >
12.11.2015 | Mgr. Ondřej Lunga
Fasciální trénink v józe číst dále >

Fasciální trénink v józe

Na jaře letošního roku si přišli na své specialisté, kteří se ve své praxi věnují fasciím. Do Prahy totiž v rámci školení FASCIAL FITNESS INTRODUCTION COURSE zavítala ikona současného výzkumu pojivových tkání Robert Schleip. Německý vědec, badatel a tvůrce konceptu Fascial Fitness. Ten a jeho čtyři principy byly také hlavní náplní tohoto dvoudenního setkání.

Fyzioterapeuti, rolfeři, jogíni a trenéři se dozvěděli řadu novinek z fasciálního tréninku. Je to v současnosti populární trend, který nabývá na významu. Jak u profesionálních sportovců, tak i u normální populace. "Do cvičení, tréninku, jógy a pilates je možné začlenit určité prvky, které jsou více zaměřeny na kolagenovou pojivovou tkáň," říká Schleip v rozhovoru, který ochotně poskytl organizátorovi Ondřeji Lungovi. Především v tolik palčivé otázce, která trápí čím dál více lidí - problémy se zády. "Například při získávání vyšší stability zad a prevenci jejich zranění jsme se dříve zaměřovali především na zádové svaly. Nyní se však dozvídáme, že za vysokým procentem bolesti zad pravděpodobně stojí mikro zranění nebo jiné symptomy přetížení fascií bederní oblasti," přidává své postřehy jinak charismatický vědec.

A na co se jeho tým na univerzitě v Ulmu nyní zaměřuje? "Momentálně se snažíme přijít na to, proč fascie ovlivňuje psychický stres. V případě jedinců, kteří jsou vystaveni vyššímu stresu, často dochází k poškození tkáně. Týká se to nejen svalů, ale právě také fascií a těmto spojitostem chceme porozumět."

Robert Schleip byl v Praze velice spokojený, pochvaloval si zpětnou vazbu a informovanost posluchačů a přijal proto pozvání i na příští rok. V březnu 2017 je tu opět s víkendovým workshopem FASCIE JAKO SMYSLOVÝ ORGÁN. 

Samotný rozhovor :

ONDŘEJ LUNGA: Dobrý den Roberte, mám na vás několik otázek. Mohl byste nám vysvětlit, co je Fascial Fitness?

ROBERT SCHLEIP: Do cvičení, tréninku, jógy a pilates je možné začlenit určité prvky, které jsou více zaměřeny na kolagenovou pojivovou tkáň, které říkáme fascie a až poté na svaly a kardiovaskulární systém.

OL: Můžete nám o těchto prvcích říct něco víc? Co vlastně při Fascial Fitness děláme?

RS: Jedním z nich jsou pohyby, zaměřené řekněme na zpětnou elasticitu. Pokud například skáčete přes švihadlo, je tento pohyb velmi prospěšný, pokud ho provádíte správně, pro Achillovy šlachy a to dokonce více, než pro lýtkové svaly. Hodně se tedy zaměřujeme na elasticitu, poskoky. Na tyto pohyby nahlížíme jako na způsob zvýšení elasticity, jinými slovy úložné kapacity fasciální tkáně, která zároveň získá vyšší odolnost, takže je poté schopna odolat větší zátěži, aniž by došlo k jejímu natržení. Takový je tedy první z prvků.

OL: Existuje takových prvků víc?

RS: Ano, ptáte se správně, protože to samozřejmě víte sám. Dalším prvkem je více kloubový strečink. Pokud se podíváme na strečink, můžete protáhnout jeden sval, ale je možné ho provádět také v dlouhých řetězcích. Pokud se tedy při strečinku zaměřujete více na fasciální obal, než na svaly, provádíte strečink s mnoha změnami směrů a úhlů. Ne jedním směrem, ale s mnoha variacemi, to je pro fascie mnohem prospěšnější. To je druhý prvek.

OL: Poté máme ještě dva další prvky, je to tak?

RS: Ano a o třetím z nich byste měl spíše mluvit sám, jde o použití pěnových válečků a dalších pomůcek, které používáme za účelem něčeho, čemu říkáme myofasciální uvolnění nebo sebe uvolnění. Soustředíme váhu našeho těla na tyto pomůcky, které velmi dobře znáte, a provádíme pohyby za účelem odstranění staré vody z tkáně. Dochází tak k její obnově. Tohle je jeden způsob, jak válečky využít.

OL: A co čtvrtý prvek Fascial Fitness?

RS: V případě posledního prvku nejde o nic nového, ale rozhodli jsme se, že je také potřeba ho začlenit a jde o zlepšení propriocepce. To znamená, že díky fasciím dokážeme naše tělo lépe a přesněji vnímat. Proto se učíme od dětí a mnohých pohybových terapií, snažíme se naše tělo objevovat a porozumět mu z perspektivy řekněme přátelského pozorovatele. Jak jsme se dozvěděli před několika lety, tělo nevnímáme pouze pomocí kloubních receptorů, které jsou uloženy hluboko v kloubním pouzdře, nejen kůží ani svalovými vřeteny, ale zejména pomocí našeho fasciálního obalu.

OL: Zní to velmi zajímavě. Jak může fasciální výzkum pomoci lidem při jejich každodenních aktivitách, nebo třeba ve výkonově zaměřeném tréninku?

RS: Pro sportovce je to také prospěšné. S postupem let jsme se dozvěděli, že většinu akcelerační rychlosti skoku zajišťují šlachy. Pokud tedy chcete skákat výše, měli byste se o fasciální výzkum zajímat a zaměřit se nejen na to, jak posílit vaše svaly a zrychlit jejich stahy. Představte si pružinu jako sval, při jeho aktivaci je Achillova šlacha tím, co zajišťuje skutečnou akceleraci, takže je třeba se ptát, jak zvýšit elastickou kapacitu šlach. Taková je tedy možnost využití fasciálního výzkumu pro sportovce.

OL: Řekl byste, že je fasciální výzkum využívám v rámci sportovního výkonu stále více?

RS: Ano, zejména u vrcholových sportovců. V minulosti již programy zaměřené na fascie využívali a nyní je již využívají s přesnějším zaměřením.

OL: Jak lze poznatky fasciálního výzkumu využít v běžném životě?

RS: Například při získávání vyšší stability zad a prevenci jejich zranění jsme se dříve zaměřovali především na zádové svaly. Nyní se však dozvídáme, že za vysokým procentem bolesti zad pravděpodobně stojí mikro zranění nebo jiné symptomy přetížení fascií bederní oblasti. Nyní tedy do běžných cvičení pro posílení zad a prevenci problémů začleňujeme také poskoky. Naši rodiče tohle dělali při tanci, ale nepřemýšleli o tom tímto způsobem. Proto tedy do těchto cvičení začleňujeme poskoky, strečink s mnoha změnami úhlů atd., a také vaše fantastické pěnové válečky.

OL: Můžeme tedy říci, že fasciální výzkum obecně poskytuje lidem informace, jak se lépe pohybovat.

RS: Ano. Je to spojeno také s elegancí. Chozením do posilovny a získáváním svalové hmoty sice můžete dodat vašim pohybům určitou lehkost, ale nebude to příliš výrazné. Pokud se však naučíte tělo lépe vnímat a dostanete do fascií více pružnosti, bude to mít také tento estetický účinek.

OL: Poslední otázka. Máte momentálně něco, na co byste se chtěl v rámci výzkumu nyní zaměřit a získat tak více informací pro veřejnost?

RS: Momentálně se na Univerzitě v Ulmu snažíme přijít na to, proč fascie ovlivňuje psychický stres. V případě jedinců, kteří jsou vystaveni vyššímu stresu, často dochází k poškození tkáně. Týká se to nejen svalů, ale právě také fascií a těmto spojitostem chceme porozumět. Může to být kyselostí nebo třeba jistými cytokiny, které se nahromadí v těle. Pokud tomuhle porozumíte a víte, že před sebou máte psychicky náročné období, např. zkoušky nebo cokoli jiného, zajímá nás, jak je možné v rámci tohoto období upravit cvičení nebo stravování tak, aby v těle nedocházelo k takovému zkracování. Tohle je jeden ze směrů našeho aktuálního výzkumu.

OL: Napadá mě ještě jedna otázka. Mohou být fascie ovlivněny stravou? Existují zde nějaká spojení?

RS: Nepochybně. Pokud jíte prozánětlivou stravu, je to pro tělo velmi špatné. Taková strava totiž podporuje vznik fibróz, díky kterým tkáň získává přílišnou hustou a tuhost.

OL: Myslíte, že je možné, že například za tři roky bude všechno jinak?

RS: Určitě se může stát, že cokoli z toho, co jsem vám dneska řekl, budu muset za tři roky přehodnotit a poupravit. Možná budeme záměrné po tři dny jíst prozánětlivou stravu, poté nebudeme jíst dva dny vůbec nebo se třeba 20 minut věnovat józe, za účelem získání požadovaných účinků. To momentálně nevíme, jde pouze o nejlepší odhady na základě informací, které díky výzkumu v současnosti máme.

 

Eshop

Kontakt

FASCIAL FITNESS ZONE

Stroupežnického 21
Praha 5
150 00

+420 602 415 684
info@fascialfitness.cz

Napište nám:

Načítání mapy ...